پروسه مشاوره و راه اندازی خطوط تولید تلویزیون و محصولات صوتی ، تصویری