لباسشویی اتوماتیک و دو قلو

در این زمینه خدمات زیر بر اساس نوع پروژه و نیاز کارفرمایان محترم قابل ارائه می باشد : 

 انتخاب و انتقال  به روزترین و جدید ترین تکنولوژی در جهت طراحی و انتخاب ماشین آلات ،تجهیزات و خطوط تولید 

 طراحی اولیه خطوط تولید   بر اساس ظرفیتهای  مورد نظر  متناسب با امکانات و ابعاد  کارخانه 

 مشاوره در زمینه طراحی  ابعاد  و تعداد  سالنهای تولیدی ، آزمایشگاهها ، انبارها و سایر واحدهای وابسته به تولید 

 طراحی و مشاوره در انتخاب ابعاد سالنهای تولیدی جهت جانمایی بهینه خط تولید و تجهیزات مربوطه  

 طراحی LAYOUT   خط و تجهیزات 

 مشاوره در خصوص معرفی و انتخاب بهینه دستگاهها و تجهیزات مورد نیاز  بر اساس آخرین استانداردهای روز دنیا 

 طراحی آزمایشگاههای مورد نیاز بر اساس استانداردهای روز بین المللی 

 تجهیز و راه اندازی آزمایشگاههای مورد نیاز مطابق با آخرین استانداردهای روز دنیا 

 برآورد نیروی انسانی مورد نیاز قسمتهای مختلف تولیدی 

– آموزشهای لازم جهت چگونگی تولید اولیه و روشهای استفاده بهینه از دستگاهها و تجهیزات